Етикети

, , , , , , , , , ,

Годината е 811. Летописите разказват:

Никифор навлязъл в България, като мислел да я унищожи. Първенецът на България по име Крум помолил императора за мир, но Никифор отказал.

И тъй императорът влязъл в резиденцията на Крум. Той преровил неговите съкровища и намерил твърде богата плячка. Като разровил и неговите изби с вино, той раздавал на всички свои люде да пият до насита. Радвал се и казвал : „Ето Бог ми даде всичко това и аз искам да построя тук град на мое име, за да стана именит във всички бъдни поколения“.

Обладан от опиянението на надменността, Никифор станал като безумен. Диващината му стигнала дотам, че той заповядал да докарат децата на българите и да ги прегазват с кремъчни дикани за вършеене.

А Крум повторно се унизил, като се обърнал към него със следните думи: „Ето ти победи, и тъй, вземи какво ти е угодно и си върви с мир“.

Никифор прекарал няколко дни в резиденцията на безбожния Крум, след което я напуснал, опоражавайки всички жилища.

А пък българите, като наблюдавали ромеите от планините , направили от големи дървета страшна и непроходима стена и преградили клисурите на планината. После въоръжили жените по мъжки и на двадесет и шести юли, нападнали ромеите в лагера им, докато още спели.

Българите въхлетели като вихър върху императорския отряд и почнали да избиват. Другите, като видели това, ударили в бягство, а император Никифор като луд почнал да се лута и като не знаел какво да прави, извикал: „И крила да имахме, никой да не се надява, че може да се спаси“ .

300px-52-manasses-chronicle

 

А на това място течала много тинеста и 

мъчнопроходима река. Като не намерили веднага брод, ромеите преследвани от българите, изпопадали в реката. Онези пък, които стигнали до преградата, покатервали се и увисвали от другата страна на стената. Там обаче имало изкопан дълбок ров с набучени остри колове и когато ромеите скачали  – набучвали се на коловете или крайниците им се разкъсвали.

И тъй там паднали всички патриции, дворцова

та гвардия и още 50 военачалници с безброй много хора. Загиналата цялата християнска красота! Така император Никифор, поради своето безразсъдство и надменност, погубил себе си и цялата ромейска мощ.

А Крум, като отсякъл главата на Никифор, я забучил на кол за няколко дена в знак на победа,за показ на приходящите племена и за наш позор. После направил от черепа чаша, обкована със злато. Наливал вътре вино и с гордост пиел от нея заедно със своите боляри и със славянските князе.

 

Media-12984-pic

Advertisements